اخبار داغ و جالب,دانش و فناوری,گردشگری

شهر جنگل هوشمند کنفان استفان بوئری Architetti از فضای سبز و فناوری استفاده می کند

یک سیستم متحرک برقی و مستقل ، افراد را به دور یک سیستم از مسیرهای هوشمند منتقل خواهد کرد. استفانو بوئری مفهوم جنگل سیتی را به مکزیک برد ، با...